15

kw.

„Przemień o Jezu smutny ten czas.”

W niedzielę 27 marca w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu odbył się XI Przegląd Pieśni Pasyjnych. Tradycyjnie przegląd rozpoczął się od uroczystej mszy świętej, po której mieliśmy przyjemność wysłuchania najpiękniejszych pieśni o tematyce wielkopostnej. W przeglądzie wzięło udział osiem zespołów i dwa chóry. Wykonawcy przybyli z powiatu tomaszowskiego oraz województwa podkarpackiego.  Gminę Tarnawatka wspaniale reprezentował […]

15

kw.

Cyfrowa Gmina

Gmina Tarnawatka otrzymała dofinansowanie w wysokości 116 550 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem realizacji grantu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa w obszarach realizacji usług[…]

15

kw.

Hubert zwyciężył w 2 konkursach

7 marca 2022 r. Komisja Konkursowa w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu wyłoniła zwycięzców wirtualnych  escape roomów „LEMSTORY”. Cele: włączenie się w obchody Roku 2021 Stanisława Lema, uczczenie 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema, popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Lema wśród uczniów, propagowanie zainteresowania literaturą science fiction.   Laureatem wirtualnego escape roomu i jedynym zwycięzcą escape roomu[…]