OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej o pow. 1,00 ha (RIIIb – 0,41 ha, RIVa – 0,59 ha), stanowiącej działkę nr ewid. 69/1 ark. 1 obręb Sumin, będącej własnością Gminy Tarnawatka. Nieruchomość uwidoczniona została KW ZA1T/00045557/8. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako […]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym położonej w Tarnawatce przy ul. ks. Boguty 2, składającej się z działek 361/1 ark. 3 i 361/3 ark. 3 obr. Tarnawatka o powierzchni łącznej 0,269 ha, stanowiących własność Gminy Tarnawatka. Działka 361/1 ark.[…]