Monitorowanie rynku maku i Monitorowanie rynku konopi włóknistych

Z upoważnienia Dyrekcji Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie uprzejmie informuję, że w dniu 7 maja 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.764), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje mechanizmy : Monitorowanie rynku […]