OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Pańków, oznaczonej numerem 189/1 ark. 1 obręb Pańków. Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został 14 listopada 2019 r. Nieruchomość o pow. ogólnej 0,3226 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00061052/6 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania […]

17

sty

ZASADY OCHRONY DROBIU PRZED CHOROBĄ PTASIEJ GRYPY

Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów: 22 623 10 65, 22 623 27 80, 22 623 13 56 lub wysyłając pytanie na adres: aipytania@wetgiw.gov.pl. ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie; • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni,[…]