WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY                         Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.), Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do sprzedaży: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis[…]

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnawatka: 1. Niezabudowana nieruchomość budowlana położona w miejscowości Tarnawatka – Tartak, oznaczona nr ewid. 52/72 obręb Tarnawatka – Tartak, o pow. 0,1531 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00044432/9. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod[…]