Likwidacja Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej

Zamiarowi likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej poświęcona była sesja Rady Gminy Tarnawatka,  która odbyła się 15 lutego 2022 roku.

Temat likwidacji placówki oświatowej w Hucie Tarnawackiej po roku powrócił na forum Rady Gminy. Rok temu na zamknięcie szkoły nie zgodził się kurator oświaty i ostatecznie temat upadł. Zagadnieniu temu poświęciliśmy sporo miejsca na naszych łamach, szeroko informując Czytelników o toczącym się postępowaniu. Relacjonowaliśmy także losy referendum, w którym niezadowoleni likwidacją szkoły mieszkańcy, chcieli odwołać wójta.

Głównym powodem przemawiającym za zamknięciem szkoły jest mała liczba dzieci. W zeszłym roku uczyło ich się tam 35, a w bieżącym 26. Ponad połowa uczniów z obwodu szkoły (Huta, Pauczne, Podhucie i Tymin) uczęszcza do innych placówek. Koszty utrzymania rosną z roku na rok, stanowiąc poważne obciążenie dla budżetu gminy. Wystarczy tylko powiedzieć, że w przeliczeniu na jednego ucznia są one w Hucie 2 razy wyższe niż w Tarnawatce i wynoszą odpowiednio 28758 zł i 14984 zł. Tymczasem obie szkoły dzielą zaledwie 4 km, a szkoła w Tarnawatce dysponuje zdecydowanie lepszą bazą dydaktyczną i socjalną. Dzieci ze wszystkich miejscowości wchodzących w skład jej obwodu mają zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę. Klasy w Tarnawatce liczą po kilkunastu uczniów i mogą przyjąć dzieci z obwodu Huty, bez konieczności ich dzielenia. Podstaw do dalszego utrzymywania placówki w Hucie nie dają także ostatnie wyniki egzaminu ósmoklasistów. Z języka polskiego i matematyki absolwenci osiągnęli poziom bardzo niski, a z języka angielskiego najniższy.

Przyjmując tę argumentację, Rada podjęła decyzję o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej stosunkiem głosów: 11 za, 3 wstrzymujących i 1 przeciwnym.

Czy tym razem zamiar zamknięcia powiedzie się, decydować będzie najpierw Lubelski Kurator Oświaty, a jeżeli jego opinia będzie pozytywna, temat znów powróci na sesję Rady Gminy, która ostatecznie zdecyduje o losach szkoły.

Do tematu z pewnością jeszcze powrócimy.

 

Red.

 

 

 

Powiązane posty

Ogłoszenia

Przypomnienie – Złóż obowiązkową deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypomnienie – Złóż obowiązkową deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Wójt Gminy Tarnawatka przypomina, że do 30.06.2022 r. każdy właściciel budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Za brak deklaracji grozi kara grzywny do 5 000 zł. Deklarację można złożyć […]

25

cze
Aktualności

Ponad 10 milionów dla gminy z Polskiego Ładu

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II Edycja zasili budżet Gminy Tarnawatka dotacjami w wysokości 10 230 000 złotych. W piątek 3 czerwca w Wieprzowie, poseł Tomasz Zieliński wręczył promesy na realizację projektów zgłoszonych przez gminę do programu Polski Ład. W spotkaniu uczestniczyli: wójt Piotra Pasieczny, radni z przewodniczącą Rady Kazimierą Mańdziuk na czele, sołtys[…]