Zapisy do przedszkola

Rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Przedszkola w Tarnawatce oraz oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej na rok szkolny 2022/2023.

Od 1 marca do 8 kwietnia 2022 roku rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mogą składać wnioski o przyjęcie swoich pociech do wskazanych wyżej placówek. Komisje rekrutacyjne działać będą od 8 do 15 kwietnia, a listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości 20 kwietnia br. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia na piśmie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 20 do 28 kwietnia. Stosowne zarządzenie Wójta Gminy zostało opublikowane w BIP gminy oraz na tablicach ogłoszeń placówek oświatowych i urzędu gminy. Dokument ten zawiera także terminy obowiązujące w postępowaniu uzupełniającym. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół.

Ponieważ proces likwidacji SP w Hucie Tarnawackiej nie został zakończony, rekrutacja odbywa się także do tej placówki.

Powiązane posty

Ogłoszenia

Przypomnienie – Złóż obowiązkową deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypomnienie – Złóż obowiązkową deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Wójt Gminy Tarnawatka przypomina, że do 30.06.2022 r. każdy właściciel budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Za brak deklaracji grozi kara grzywny do 5 000 zł. Deklarację można złożyć […]

25

cze
Aktualności

Ponad 10 milionów dla gminy z Polskiego Ładu

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II Edycja zasili budżet Gminy Tarnawatka dotacjami w wysokości 10 230 000 złotych. W piątek 3 czerwca w Wieprzowie, poseł Tomasz Zieliński wręczył promesy na realizację projektów zgłoszonych przez gminę do programu Polski Ład. W spotkaniu uczestniczyli: wójt Piotra Pasieczny, radni z przewodniczącą Rady Kazimierą Mańdziuk na czele, sołtys[…]