31

sty

“Informacja o naborze do przedszkola”

INFORMACJA o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnawatka w roku szkolnym 2020/2021 oraz kryteriach branych pod uwagę w tych postępowaniach oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów: Lp. Czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin  w postępowaniu uzupełniającym 1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub […]

„Złote Gody”

I N F O R M A C J A Urząd Stanu Cywilnego w Tarnawatce informuje, iż w 2020 roku organizowana będzie uroczystość jubileuszowa z okazji Długoletniego Pożycia Małżeńskiego „Złote Gody”. Zainteresowane pary prosimy o osobisty bądź telefoniczny kontakt z tutejszym urzędem. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2020 roku w pok. nr 11 bądź pod nr[…]

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Pańków, oznaczonej numerem 189/1 ark. 1 obręb Pańków. Pierwszy przetarg na zbycie ww. nieruchomości przeprowadzony został 14 listopada 2019 r. Nieruchomość o pow. ogólnej 0,3226 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00061052/6 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania[…]