Piotr Pasieczny

Wójt gminy Tarnawatkaurzęduje w pokoju nr 15 (II piętro, wejście przez Sekretariat)
tel.: 084 6624710 wew. 33
e-mail: wojt@tarnawatka.pl
p-pasieczny@tarnawatka.pl