Marian Szałapski

Sekretarz Gminy, kierownik Referatu Organizacyjnegourzęduje w pokoju nr 17 (II piętro, wejście przez Sekretariat)
tel.: 084 6624710 wew. 32
e-mail: sekretarz@tarnawatka.pl
m-szalapski@tarnawatka.pl