Gminne opracowaniaSpis stanowisk archeologicznych na terenie Gminy Tarnawatka
 
Karty zabytków nieruchomych
 
Wykaz zabytków nieruchomych