LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

Tarnawatka 26.11.2020 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ według zasad ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655) Przedmiotem przetargu jest gruntowa nieruchomość rolna stanowiąca działkę nr ewid. 568 ark. 2 obręb Tarnawatka, będąca własnością Gminy Tarnawatka o pow.[…]