OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Tarnawatka, położonych w obrębie Tarnawatka przy ul. Lubelskiej 35 na działce nr 453/6 o pow. 0,1090 ha, nr księgi wieczystej KW ZA1T/00052640/9, na okres 3 lat, z przeznaczeniem  na prowadzenie działalności usługowej, oznaczonych jako:   Lokal […]