OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym położonej w Tarnawatce przy ul. ks. Boguty 2, składającej się z działek 361/1 ark. 3 i 361/3 ark. 3 obr. Tarnawatka o powierzchni łącznej 0,269 ha, stanowiących własność Gminy Tarnawatka. Działka 361/1 ark. […]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Tarnawatka – Tartak, oznaczonej numerem 25/1 ark. 1 obręb Tarnawatka – Tartak, stanowiącej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość o pow. ogólnej 0,05 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00044432/9 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania[…]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Niemirówek, oznaczonej numerem 209/1 ark. 1 obręb Niemirówek, stanowiącej grunty orne. Nieruchomość o pow. ogólnej 0,30 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00054158/7 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako tereny upraw[…]