15

kw.

Podziękowania

Od 24 lutego żyjemy w nowej trudnej do zaakceptowania rzeczywistości,  związanej z agresją Rosji na suwerenną Ukrainę. Od tego czasu mierzymy się z ciągłymi zmianami, na które musimy szybko reagować.  Od 1 marca działał w Tarnawatce punkt zbiórki darów, który mieszkańcy gminy oraz lokalni przedsiębiorcy zaopatrywali w niezbędne produkty m.in. żywnościowe, higieniczne i odzież.  Część darów ze[…]

„Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Informacja dla osób, które złożyły wniosek wraz z uzupełnieniem w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Informujemy, że aplikacja Gminy Tarnawatka o powierzenie grantu w konkursie Granty PPGR została zaakceptowana. Aktualnie gmina jest na etapie podpisania umowy. W ramach konkursu Gmina Tarnawatka pozyskała 186 000,00 zł dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego (58 laptopów,[…]