15

kw.

Podziękowania

Od 24 lutego żyjemy w nowej trudnej do zaakceptowania rzeczywistości,  związanej z agresją Rosji na suwerenną Ukrainę. Od tego czasu mierzymy się z ciągłymi zmianami, na które musimy szybko reagować.  Od 1 marca działał w Tarnawatce punkt zbiórki darów, który mieszkańcy gminy oraz lokalni przedsiębiorcy zaopatrywali w niezbędne produkty m.in. żywnościowe, higieniczne i odzież.  Część darów ze[…]