Cyfrowa Gmina

Gmina Tarnawatka otrzymała dofinansowanie w wysokości 116 550 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem realizacji grantu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa w obszarach realizacji usług publicznych należących do zadań ustawowych Gminy, wdrożenie e-usług publicznych, doposażenie infrastruktury sprzętowej oraz podniesienie kompetencji pracowników.

W ramach projektu planowany jest zakup i wymiana starych, mało wydajnych stanowisk na nowoczesne zestawy komputerowe oraz zakup serwera fizycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Kolejnym punktem jest wdrożenie podatkowego Portalu Mieszkańca umożliwiającego mieszkańcom gminy logowanie się przez Internet przy wykorzystaniu uwierzytelnienia Profilem Zaufanym do portalu prezentującego stan rozliczeń podatków i opłat lokalnych z możliwością zdalnej płatności elektronicznej oraz składaniem formularzy elektronicznych (deklaracji i informacji) związanych z podatkami i opłatami lokalnymi. Zaplanowano również przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.