KGW PAUCZNE

Koło Gospodyń Wiejskich w Paucznem powstało wiele lat temu. Jednak dopiero w 2019 r. zostało zarejestrowane w ARiMR. Przewodniczącą Koła jest Anna Dudek, zastępcą – Joanna Dziedzic a skarbnikiem Krzysztof Kołodziej. W skład koła wchodzą: Elżbieta Kyć, Dorota Fronc, Teresa Biront, Anna Krajewska, Elżbieta Kołodziej, Barbara Kołodziej, Maria Gancarz, Paulina Włoszczuk, Halina Buczak, Wioleta Kłos, Anna Urbańska oraz Adam Kyć Koło wspiera różne inicjatywy realizowane na terenie gminy, bierze udział w festynach, dożynkach gminnych i powiatowych, warsztatach kulinarnych. Podczas tych wydarzeń prezentuje swoje regionalne potrawy oraz rękodzieło. Koło może pochwalić się nagrodami i wyróżnieniami w różnego rodzaju konkursach, m.in. zdobyli nagrodę w kategorii “Wieniec nowoczesny” na dożynkach  powiatowych w Telatynie oraz wyróżnienie w kategorii “Wieniec tradycyjny” na dożynkach w Suścu. Z pieniędzy otrzymanych z ARiMR doposażają między innymi świetlicę wiejską w potrzebny sprzęt AGD, naczynia. Mimo że Pauczne jest jedną z najmniejszych miejscowości naszej gminy, to KGW działa w niej bardzo prężnie.

Monika Baran

Od Redakcji        

Redakcja gazety „Co w Naszej Gminie” bardzo przeprasza Koło Gospodyń Wiejskich w Paucznem oraz wszystkich Czytelników za błąd, który powstał przy redagowaniu i składaniu ostatniego numeru informatora. Wskutek pomyłki i naszego niedopatrzenia, pod opublikowanym zdjęciem, pojawił się niewłaściwy tekst. Chyląc czoła przed zaangażowaniem i działalnością KGW Pauczne żywimy nadzieję, że niezamierzony i niedający się usprawiedliwić błąd, zostanie nam wybaczony.

         Gorąco pozdrawiamy KGW Pauczne i życzymy powodzenia oraz wielu sukcesów.