Podziękowania

Od 24 lutego żyjemy w nowej trudnej do zaakceptowania rzeczywistości,  związanej z agresją Rosji na suwerenną Ukrainę. Od tego czasu mierzymy się z ciągłymi zmianami, na które musimy szybko reagować.  Od 1 marca działał w Tarnawatce punkt zbiórki darów, który mieszkańcy gminy oraz lokalni przedsiębiorcy zaopatrywali w niezbędne produkty m.in. żywnościowe, higieniczne i odzież.  Część darów ze zbiórki przekazano do hali sportowej „Sokolnia” w Tomaszowie Lubelskim, która stanowi magazyn i powiatowe centrum dystrybucji różnego rodzaju artykułów. Zaopatrzenie stąd przekazywane jest do punktów recepcyjnych na terenie powiatu a także na przejście graniczne w Hrebennem. Specjalne transporty organizowane są także do miast zachodniej Ukrainy.

Zaostrzenie sytuacji militarnej doprowadziło do wzmożonego napływu uchodźców z terenów objętych wojną.  W związku z tym 10 marca w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Tarnawatce uruchomiony został punkt czasowego zakwaterowania dla osób uciekających z Ukrainy. W przygotowanie i zapewnienie odpowiednich warunków dla osób dotkniętych wojną  zaangażowało się wiele osób i instytucji.

W tym miejscu, w imieniu Samorządu Gminy, chcę podziękować wszystkim mieszkańcom za  zaangażowanie w niesienie pomocy, zarówno za wsparcie w punkcie jako wolontariuszy, jak też ofiarność mieszkańców w zaopatrywaniu w potrzebny asortyment. Dziękuję pracownikom gminy, dyrekcji i pracownikom szkoły, członkom OSP z terenu Gminy Tarnawatka za wielowymiarowe wsparcie i zaangażowanie. Członkiniom KGW i pracownicom kuchni przyszkolnej  za przygotowywanie posiłków dla uchodźców przebywającym w punkcie. Lokalnym przedsiębiorcom, instytucjom i firmom współpracującym z Urzędem Gminy  za okazaną pomoc w tym trudnym czasie. Podczas tego krytycznego okresu z którym mierzył się cały powiat tomaszowski, w punkcie przebywało ponad 80 osób. Aktualnie przy ustabilizowanej sytuacji jego działalność nie jest konieczna. Z dniem 21 marca br.  punkt został zamknięty.  Cały asortyment zebrany podczas trwania akcji pomocowej na terenie Gminy Tarnawatka,  został przekazany do dalszej dystrybucji na tereny objęte działaniami wojennymi w Ukrainie. W razie zaistnienia potrzeby  przyjmowania uchodźców, działalność punktu zostanie niezwłocznie wznowiona.

Należy wspomnieć o pomocy Kół Gospodyń z terenu Gminy Tarnawatka,  które  od pierwszych dni wybuchu wojny w Ukrainie angażują się jako wolontariusze, stale pomagając   w punktach recepcyjnych, na przejściu Granicznym w Hrebennem czy też  przygotowując posiłki bezpośrednio na granicę.

Solidarność mieszkańców Gminy Tarnawatka z Ukrainą, która przejawia się przede wszystkim w bezinteresownym niesieniu pomocy – jest godna najwyższego uznania. Życzę Wszystkim siły niezbędnej do tego, abyśmy  sprostali czekającym nas wszystkich wyzwaniom.

 

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny