„Przemień o Jezu smutny ten czas.”

W niedzielę 27 marca w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Bełżcu odbył się XI Przegląd Pieśni Pasyjnych. Tradycyjnie przegląd rozpoczął się od uroczystej mszy świętej, po której mieliśmy przyjemność wysłuchania najpiękniejszych pieśni o tematyce wielkopostnej. W przeglądzie wzięło udział osiem zespołów i dwa chóry. Wykonawcy przybyli z powiatu tomaszowskiego oraz województwa podkarpackiego.  Gminę Tarnawatka wspaniale reprezentował chór Tarna-Vox pod dyrygenturą Pani Wiesławy Grabek-Woś, który śpiewał dwie pieśni: „Ludu, mój ludu” oraz „Pieta”. Połączył je recytacją przejmującego wiersza, od którego ściskał żal w piersiach widzów. To był bardzo udany koncert po długiej przerwie z powodu pandemii. Wyrażanie bólu, srogiego cierpienia było szczere, wieloznaczne z powodu współczucia ofiarom trwającej wojny. Wszystkie zespoły otrzymały dyplom i symboliczne upominki oraz słowa podziękowania od organizatorów wydarzenia: Dyrektor GOK w Bełżcu, Karoliny Janik, Proboszcza Parafii Ks. Kanonika Stanisława Szałańskiego oraz Wójta Gminy Bełżec Andrzeja Adamka. Wójt Gminy Tarnawatka Piotr Pasieczny  swą obecnością wyraził sympatię naszemu chórowi i nie szczędził słów podziwu. Niezwykle podniosłe były chwile, gdy odśpiewano ponadprogramowe pieśni w formie modlitwy o pokój.
Nadzieja w sercach pomaga.