Przypomnienie – Złóż obowiązkową deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypomnienie – Złóż obowiązkową deklarację

do Centralnej Ewidencji Emisyjności

Budynków (CEEB)

Wójt Gminy Tarnawatka przypomina, że do 30.06.2022 r. każdy właściciel budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Za brak deklaracji grozi kara grzywny do 5 000 zł.

Deklarację można złożyć elektronicznie na adres www.zone.gunb.gov.pl lub dostarczyć do Urzędu Gminy Tarnawatka pok. nr 9.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny