Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu

Marian Szałapski

 1. Marian Szałapski urzęduje w pokoju nr 17 (II piętro, wejście przez sekretariat)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 32
 3. e-mail: sekretarz@tarnawatka.plm-szalapski@tarnawatka.pl

Prowadzi sprawy z zakresu:

 • organizacji pracy w Urzędzie,
 • realizacji zadań oświatowych gminy,
 • transportu zbiorowego,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.
Młodszy Referent d/s organizacyjno-kadrowych

Joanna Koperwas

 1. Joanna Koperwas urzęduje w pokoju nr 16 (II piętro, sekretariat)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 31
 3. e-mail: j-koperwas@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • obsługi sekretariatu Urzędu,
  • przyjmowania podań, skarg i wniosków,
  • obsługi zatrudnienia pracowników,
  • potwierdzania okresów pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie zeznań świadków
Inspektor d/s obsługi Rady Gminy, promocji, zdrowia i wspierania inicjatyw obywatelskich

Magdalena Kulas

 1. Magdalena Kulas urzęduje w pokoju nr 3 (I piętro, stara część budynku)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 37
 3. e-mail: m-kulas@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • obsługi Rady Gminy,
  • prowadzenia zbioru prawa miejscowego,
  • wspierania inicjatyw obywatelskich i współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami,
  • łowiectwa,
  • promocji gminy,
  • organizacji wyborów i referendów,
  • wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
  • przeciwdziałania alkoholizmowi,
  • udostępniania informacji publicznej
Inspektor d/s bezpieczeństwa i informacji niejawnych

Marek Pasieczny

 1. Marek Pasieczny urzęduje w pokoju nr 14 (II piętro)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 34
 3. e-mail: m-pasieczny@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
  • powszechnego obowiązku obrony,
  • ochrony przeciwpożarowej i współpracy z jednostkami OSP,
  • zastępowanie Kierownika USC
  • administracyjno-gospodarcze urzędu,
  • prowadzenia archiwum zakładowego urzędu
Informatyk

Łukasz Litwińczuk

 1. Łukasz Litwińczuk urzęduje w pokoju nr 13 (II piętro)
 2. tel.: 84 6624710 wew. 35
 3. e-mail: l-litwinczuk@tarnawatka.pladmin@tarnawatka.pl
 4. Prowadzi sprawy z zakresu:
  • rejestracji działalności gospodarczej,
  • utrzymania strony Biuletynu Informacji Publicznej,
  • obsługi informatycznej Urzędu