Rozpoczynają się nowe inwestycje

Zdjęcie: Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Wieprzowie

Urząd Gminy Tarnawatka zakończył 3 postępowania przetargowe na nowe inwestycje gminne. Dzięki temu dokończona zostanie budowa kanalizacji sanitarnej w Wieprzowie oraz świetlicy w Tarnawatce-Tartaku, a w Hucie Tarnawackiej powstanie nowy budynek remizo-świetlicy.

Przetarg na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wieprzów – Etap II, wygrała firma INSTALCOMPLEX z Majdanu Górnego. Za kwotę 2 844 730 zł dokończona zostanie kanalizacji wsi Wieprzów Ordynacki z Kolonią, Dubem i budynkami położonymi przy drodze wojewódzkiej. W 63,63 % kosztach kawalifikowalnych netto inwestycję sfinansuje PROW z operacji typu Gospodarka Ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Budowa powinna zakończyć się do 31 X 2022 roku. Tym samym zakończy się wyposażanie w kanalizację zbiorczą miejscowości gminnych, w których przewidziano możliwość budowy takiej infrastruktury.

Chętną do realizacji zadania: Budowa budynku remizo-świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka, okazała się tylko jedna firma. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALLBUD sp. z o. o. wykona ten projekt obejmujący także wyposażenie budynku za kwotę 1 900 231 zł. Termin zakończenia prac przewidziano na 31 marca 2023 roku.

Przetarg na: Rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak, wygrało konsorcjum firm F.H.U. TERMIKS i PU PORTAL. Za cenę 1 198 725 zł dokończona zostanie budowa obiektu w Tarnawatce-Tartaku. Zaoferowana cena przekroczyła kwotę przewidzianą przez zamawiającego (ponad 880 000 zł), dlatego do podpisania umowy konieczne było dokonanie stosownych zmian w budżecie gminy. Rada Gminy podczas zwołanego w trybie nadzwyczajnym posiedzenia, 26 maja wyasygnowała na ten cel dodatkowe 150 000 zł. Termin zakończenia budowy został ustalony na 30 XI 2022 roku.

Obydwie świetlice finansowane będą z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wysokość dofinasowania w Hucie Tarnawackiej wyniesie 85%, a w Tarnawatce-Tartaku 84%.

Do poruszonego tematu powrócimy już wkrótce relacjonując postęp prowadzonych prac.

Red.