Symbolika Gminy Tarnawatka

Herb

Herb Gminy Tarnawatka przedstawia w polu czerwonym tarczy klucz srebrny (biały) i takiż miecz ze złotą (żółtą) rękojeścią i jelcem skrzyżowane ze sobą w skos. Układ figur, gdzie klucz umieszczony w prawo skos (lewo dla patrzącego) skierowany jest tzw. piórem do góry a miecz umieszczony w lewo skos ostrzem w dół wynika z przyjmowanych w heraldyce rozwiązań.
Herb nawiązuje do kościoła parafialnego w Tarnawatce noszącego wezwanie śś. Piotra i Pawła. W heraldyce polskiej wezwanie głównego kościoła (farnego, kolegiackiego, katedralnego) często dostarczało motywów do utworzenia herbu, które odbywało się z odwołaniem się do wyobrażeń postaciowych świętych patronów lub poprzez odpowiednie ich symbole zwane atrybutami. Atrybutami świętego Piotra są klucze, a do najbardziej znanych przedstawień atrybutów tego świętego jest symbolika papieska i Watykanu. W heraldyce spotykane są przedstawienia dwóch lub jednego klucza jako odniesienia do św. Piotra. Z kolei św. Św. Paweł symbolizowany jest przez atrybutem księgi (biblii) oraz miecza. W herbach odnoszonych do obydwu świętych umieszcza się: dwa klucze Piotrowe z mieczem lub jeden klucz i miecz w skrzyżowane w skos lub umieszczone pionowo obok siebie.
Wizerunki klucza i miecza z herbu Gminy Tarnawatka nawiązują swymi kształtami do wyobrażeń widniejących w witrażu kościoła parafialnego w Tarnawatce.

Symbolika Gminy Tarnawatka

Flaga

Flaga ma proporcje boków jak 5:8. Flaga przedstawia tzw. flagę heraldyczną, tj. taką, w której czerwony płat flagi odpowiada polu tarczy herbowej a na nim pośrodku widnieją figury klucza i miecza.

Symbolika Gminy Tarnawatka

Pieczęcie urzędowe z herbem gminy

W pieczęciach widnieje godło herbowe gminy (bez tarczy) oraz napis, zgodnie z tradycją i praktyką pieczęci samorządowych inicjowany krzyżykiem odpowiadający nazwie dysponenta. Średnica pieczęci powinna wynosić 36 mm.

Symbolika Gminy Tarnawatka

Sztandar

Płat sztandaru na prawo od drzewca jest koloru białego pośrodku którego widniej herb gminy oraz napis czerwony GMINA TARNAWATKA. Płat na lewo od drzewca jest koloru czerwonego i przedstawia wizerunek Orła białego, jako godła państwowego, pośrodku.

Głowica sztandaru przedstawia grot złocisty w którym widnieją klucz i miecz jako figury herbu gminy.

Płaty sztandaru obwiedzione są frędzla złocistą o długości ok 8 cm. Wielkość płatów rzeczywistych powinna wynosić ok. 110-120 cm.

Po prawej stronie drzewca przedstawia herb z nazwą gminy oraz wizerunki śś. Piotra i Pawła z obydwu stron tarczy herbowej, wspartych jedną dłonią na tarczy i z biblią w drugiej. Motyw świętych patronów kościoła parafialnego w Tarnawatce ze zmianą barwy szat świętych ze złocistej na błękitną zaczerpnięty został z witraża z tegoż kościoła. Przedstawienie herbu z postaciami świętych patronów jest niejako alegorycznym wyrażeniem powstania herbu gminy.

Symbolika Gminy Tarnawatka

Insygnia

Insygniami gminy są łańcuch wójta oraz łańcuch przewodniczącego rady gminy.

Komplet insygniów przedstawia złocisty łańcuch wójta z medalionem w którym widnieje herb gminy z postaciami świętych Piotra i Pawła z obu stron tarczy herbowej (medalion wraz z dwoma bocznymi ogniwami tworzyć będą jeden element). Ogniwa łączące łańcucha mają formę ażurową, w których umieszcza się na przemian klucz i miecz jako figury herbu gminy. Łańcuch przewodniczącego rady ma kolor srebrzysty.