Tarnawatka solidarna z Ukrainą

Agresja Rosji na Ukrainę wzbudziła zdecydowany sprzeciw całego wolnego świata. Brutalna napaść, której ofiarą stała się także ludność cywilna, wyzwoliła fale oburzenia i chęć niesienia pomocy pokrzywdzonym.

Społeczeństwo gminy Tarnawatka również włączyło się w szeroko zakrojoną akcję humanitarną na rzecz naszego najbliższego sąsiada. Osoby indywidualne i organizacje, czynnie włączyły się w działalność wolontariatu na granicy państwa oraz w pobliskich punktach recepcyjnych, niosąc pomoc dziesiątkom tysięcy uchodźców, którzy pojawili się na naszym terenie. Wielu mieszkańców dokonało wpłat pieniężnych na organizacje charytatywne oraz przekazało pomoc rzeczową w postaci żywności, środków higieny oraz odzieży.

W hali sportowej Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce urządzone zostało tymczasowe miejsce przebywania uchodźców. Stanowi ono jeden z kolejnych obiektów uruchamianych w związku ze stale zwiększającym się napływem osób z ogarniętej wojną Ukrainy. Przebywać mogą w nim wyłącznie zarejestrowani uchodźcy, skierowani przez punkt recepcyjny działający w OSiR w Tomaszowie Lubelskim. Już pierwszego dnia działalności (10 marca), tarnawacki azyl zapewnił schronienie i chwilę wytchnienia w dalszej podróży  kilkunastu osobom, którymi były matki z małymi, także niepełnosprawnymi dziećmi. W ramach wolontariatu pracują w nim pracownicy jednostek gminnych oraz wszyscy chętni mieszkańcy.

Z tego miejsca wystosowujemy apel o dalszą pomoc w zbieraniu darów i angażowaniu się w osobistą pomoc uchodźcom. Szczegółowe i bieżące informacje o potrzebach, zamieszczane będą na stronie internetowej gminy. Prosimy jednocześnie o wyrozumiałość i zrozumienie trudności organizacyjnych, które w tego typu sytuacji pojawiają się zawsze. Chodzi głównie o brak możliwości zaplanowania niektórych działań, ponieważ dzieją się one w sposób całkowicie niezależny i nieprzewidywalny. Powinniśmy także zdać sobie sprawę z tego, że pomoc, której udzielamy musi być pomocą długofalową. To nie może być jednorazowy zryw i akcja, która zakończy się za kilka dni. Rozłóżmy swoje siły i zapał na dłuższy czas. Uzbrójmy się w cierpliwość i zrozumienie dla drugiego człowieka. Tylko wspólne, rozważne i solidarne działanie Polaków, Ukraińców i ludzi dobrej woli z całego świata pozwoli nam przebrnąć przez ten czas próby, który po raz kolejny postawił przed nami los.

Red.