Z należnym szacunkiem 

Na cmentarzu prawosławnym w Wieprzowie 2 marca 2022 roku odbyła się ceremonia ponownego pochowania szczątków ludzkich odnalezionych podczas budowy drogi w tej miejscowości. Uroczystość pogrzebową odprawił  ksiądz Dariusz Wasiluk proboszcz parafii prawosławnej p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim.

Latem ubiegłego roku, podczas wykonywania robót ziemnych związanych z budową drogi powiatowej biegnącej przez Wieprzów, natknięto się na szczątki ludzkie. Znaleziska dokonano w pobliżu miejsca, w którym niegdyś znajdowały się cerkiew i cmentarz prawosławny. O sprawie poinformowana została policja i prokuratura. W wyniku prowadzonego postępowania ustalono, że kości przeleżały w ziemi wiele lat i nie ujawniono na nich śladów popełnionego przestępstwa, a tym samym działania organów ścigania zostały zakończone. W kwestii dalszych losów szczątków ludzkich policja skontaktowała się z Urzędem Gminy Tarnawatka. Podjęta została decyzja, że sprawą zajmie się gmina, a pochówek powinien odbyć się na cmentarzu prawosławnym w Wieprzowie, ponieważ wszystko wskazuje na to, że osoba zmarła była właśnie tego wyznania. Ksiądz Dariusz Wasiluk proboszcz parafii prawosławnej w Tomaszowie Lub. wyraził zgodę na to rozwiązanie deklarując, że odprawi też nabożeństwo pogrzebowe. Ceremonia w obrządku prawosławnym odbyła się 2 marca 2022 roku. Wzięli w niej udział wójt gminy, sekretarz oraz pracownicy urzędu gminy, którzy wykonali drewnianą trumnę oraz przygotowali grób. W czasie modlitwy za osobę zmarłą ks. Dariusz Wasiulk nawiązał do trudnej historii naszej ziemi, po której wiele razy spłynęła krew i to nierzadko bratnia. Podkreślił, że pielęgnowanie wartości chrześcijańskich, a przede wszystkim miłości, ma dla naszego narodu szczególne znaczenie, zwłaszcza w tym czasie, kiedy zdajemy egzamin z naszej solidarności i zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Wyraził  wdzięczność gminie za zajęcie się sprawą odnalezionych szczątków i godne ich złożenie w miejscu światłości, gdzie będą oczekiwać czasów zmartwychwstania.

Red.